SAVJET MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE

 

 

 

 

 

 

 

ZAKON O ZASTITNIKU/CU LJUDSKIH PRAVA
I SLOBODA CRNE GORE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podgorica, Jul. 2014. godine