Redni broj Ime i prezime Mjesto Zanimanje
1 Sabrija Vulić Kotor Novinar
2 MithatHodžić Podgorica Profesor
3 Sadik Katana Pljevlja Dipl.ing.Agronomije
4 Saida Čikić Bijelo Polje Dipl.Fizioterapeut
5 Mediha Kolić Bijelo Polje Radnik
6 Ilda Šabanović Bijelo Polje Radnik
7 Mahmut Omerhodžić Bijelo Polje Ing.
8 Bajram Bikić Bijelo Polje Dipl.Pravnik
9 Mehović Safet Bijelo Polje Penzioner
10 Bikić Samir Bijelo Polje Student
11 Murat Međedović Bijelo Polje Rukovodilac
12 Elvira Pupović Tivat Mr.ecc
13 Kurpejović Kadrija Podgorica Mr.ecc
14 Satka Hajdrpašić Bijelo Polje Student
15 Sabro Pepić Rožaje Profesor
16 Muzafera Koljenović Podgorica Dipl.Pravnik
17 Hazbija Drndarević    
18 Adaleta Bibezić Bar Dipl.Pravnik
19 Sadija Lavrović Bar Ekonomista
20 Mustafa Bektašević Bijelo Polje Pravnik
21 Crnovršanin Arun Bijelo Polje Trgovac
22 Salih Dobardžić Bijelo Polje Profesor
23 Kalamperović Mustafa Bar Dipl.Pravnik
24 Sulejman Babović Bar Prosv.radnik
25 Begović Suada Bijelo Polje Dipl.Pravnik
26 Kardović Farisa Podgorica Dipl.Pravnik
27 Osman Grgurović Podgorica Profesor
28 Sarbrija Čikmirović Bar Penzioner
29 Mehmedović Mahmut Bar Penzioner
30 Smaković Semir Podgorica Menadžer
31 Nusret Ganić Rožaje Slikar
32 Avdul Kurpejović Podgorica Penzioner
33 Fahrudin Dervišević Gusinje Ekonomista