Murat Medjedović, Bijelo Polje

mr Saida Čikić,       Bijelo Polje

Sulejman Šabović, Bar

mr Avdo Ajanović,  Pljevlja

Semir Smaković,    Podgorica