Održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta

Objavio  Jun 08, 2010

Na inicijativu ministra za ljudska i manjinska prava g-dina Ferhata Dinoshe danas je u Podgorici održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta, Albanaca, Bošnjaka, Hrvata, Muslimana, Srba i Roma, gospodom Tahirom Tahirijem, prof.dr. Šerbom Rastoderom, Miroslavom Franovićem, Sabrijom Vulićem, dr. Momčilom Vuksanovićem i Isenom Gašijem.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru raspravljalo se o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Učesnici su se većinski saglasili oko riješenja koja će značajno poboljšati kvalitet ovog Zakona i otkloniti nedoumice koje se tiču izbora članova savjeta i raspodjele sredstava iz Fonda za manjine.

Na kraju je istaknuto zadovoljstvo što se zajedničkim naporima došlo do riješenja koja će biti u interesu  države,  i položaja nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

Poslednja izmjena cetvrtak, 03 Maj 2018 14:43
  1. Novosti

Kontakt

Mar 26, 2018 38 Kontakt

Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 103 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 52 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 74 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 139 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 31 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 66 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 83 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 26 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 74 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 143 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 50 Predsjednik

Potpredsjednici

Mar 26, 2018 122 Potpredsjednici

Predsjednik

Mar 26, 2018 158 Predsjednik

Organi Savjeta

Mar 26, 2018 149 Organi savjeta