Održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta

Objavio  Jun 08, 2010

Na inicijativu ministra za ljudska i manjinska prava g-dina Ferhata Dinoshe danas je u Podgorici održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta, Albanaca, Bošnjaka, Hrvata, Muslimana, Srba i Roma, gospodom Tahirom Tahirijem, prof.dr. Šerbom Rastoderom, Miroslavom Franovićem, Sabrijom Vulićem, dr. Momčilom Vuksanovićem i Isenom Gašijem.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru raspravljalo se o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Učesnici su se većinski saglasili oko riješenja koja će značajno poboljšati kvalitet ovog Zakona i otkloniti nedoumice koje se tiču izbora članova savjeta i raspodjele sredstava iz Fonda za manjine.

Na kraju je istaknuto zadovoljstvo što se zajedničkim naporima došlo do riješenja koja će biti u interesu  države,  i položaja nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

Poslednja izmjena cetvrtak, 03 Maj 2018 14:43
  1. Novosti
Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 229 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 165 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 193 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 296 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 94 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 172 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 203 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 82 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 196 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 456 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 197 Predsjednik