Održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta

Objavio  Jun 08, 2010

Na inicijativu ministra za ljudska i manjinska prava g-dina Ferhata Dinoshe danas je u Podgorici održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta, Albanaca, Bošnjaka, Hrvata, Muslimana, Srba i Roma, gospodom Tahirom Tahirijem, prof.dr. Šerbom Rastoderom, Miroslavom Franovićem, Sabrijom Vulićem, dr. Momčilom Vuksanovićem i Isenom Gašijem.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru raspravljalo se o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Učesnici su se većinski saglasili oko riješenja koja će značajno poboljšati kvalitet ovog Zakona i otkloniti nedoumice koje se tiču izbora članova savjeta i raspodjele sredstava iz Fonda za manjine.

Na kraju je istaknuto zadovoljstvo što se zajedničkim naporima došlo do riješenja koja će biti u interesu  države,  i položaja nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

Poslednja izmjena cetvrtak, 03 Maj 2018 14:43
  1. Novosti
Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 142 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 159 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 255 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 75 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 143 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 170 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 64 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 165 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 371 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 162 Predsjednik

Potpredsjednici

Mar 26, 2018 325 Potpredsjednici

Predsjednik

Mar 26, 2018 407 Predsjednik