Održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta

Objavio  Jun 08, 2010

Na inicijativu ministra za ljudska i manjinska prava g-dina Ferhata Dinoshe danas je u Podgorici održan sastanak sa predsjednicima nacionalnih Savjeta, Albanaca, Bošnjaka, Hrvata, Muslimana, Srba i Roma, gospodom Tahirom Tahirijem, prof.dr. Šerbom Rastoderom, Miroslavom Franovićem, Sabrijom Vulićem, dr. Momčilom Vuksanovićem i Isenom Gašijem.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru raspravljalo se o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Učesnici su se većinski saglasili oko riješenja koja će značajno poboljšati kvalitet ovog Zakona i otkloniti nedoumice koje se tiču izbora članova savjeta i raspodjele sredstava iz Fonda za manjine.

Na kraju je istaknuto zadovoljstvo što se zajedničkim naporima došlo do riješenja koja će biti u interesu  države,  i položaja nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

Poslednja izmjena cetvrtak, 03 Maj 2018 14:43
  1. Novosti
Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 93 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 113 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 191 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 46 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 101 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 123 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 40 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 115 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 244 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 90 Predsjednik

Potpredsjednici

Mar 26, 2018 223 Potpredsjednici