MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VLADE CRNE GORE

Objavio  Jun 05, 2010

MINISTRU:GOSPODINU FERHATU DINOŠIn.r.

Predmet: Molba povodom isplate znatno umanjenih prinadležnosti za rad nacionalnih Savjeta manjinskih naroda u Crnoj Gori

Poštovani gospodine ministre,

Kao što Vam je poznato tokom 2008. saglasno aktuelnom Zakonu o manjinskim pravima osnovani su nacionalni savjeti manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Saglasno zakonu država se obavezala da će finansirati njihov rad. Tokom 2008. godine(tokom 4 mjeseca)za rad Savjeta i njihovo tehničko opremanjeizdvajano je mjesečno po 5000 eura.To je ujedno bila suma sa kojom su savjeti planirali rad (zakup prostora, rad kancelarija, angažovanje tehničkog osoblja).

Već u 2009. godini došlo je do smanjenja ove sume uz obrazloženje vašeg ministarstva da je za ove namjene po jednom savjetu planirano 50.000 eura na godišnjem nivou, odnosno 4.166 e mjesečno.Međutim i pored toga u 2009 godini za rad Savjeta je uplaćeno ukupno 35.096,00 e ili14.904,00 eura manje od pripadajuće sume.No , i pored toga Savjeti su kao što Vam je poznato uz vanredne napore uspjeli da organizuju rad kancelarija, pokrenu brojne aktivnosti i po mišljenju referetnih međunarodnih organizacija promovišu Crnu Goru kao uzorno multietničko društvo.
Umeđuvremenu nadolazeću ekonomsku krizu i restriktivnu budžetsku politiku najviše su osjetili savjeti nacionalnih zajednica , iako, kao što vam je poznato, sve manjinske zajednicekoštaju državu 0,15 budžeta.Ako je bilo nemoguće ispoštovati ovih 0,15 procenata sa kojima treba pokriti specifične potrebe više od 40% stanovništva Crne Gore, smatramo krajnje problematičnim dodatna umanjivanja sredstava za rad Savjeta u 2010. godini. Iako smo dobili obećanja da će u ovoj godini rad Savjeta biti uredno servisiran sa po 5000 e mjesečno, uplaćena sredstva su bila znatno manja od obećane sume :

- prva uplata 08.02.2010. godineu iznosu od 3.868,50 e
- druga uplata 17.02.2010. godine 1.196,68 e
-treća uplata12.03.2010. godine 1.196,68 e
-četvrta uplata 14.04.2010. godine 1.196,68 e
-peta uplata11.05.2010. godine 1.196,68 e
-šesta uplata03.06.2010. godine 1.196,68 e

Ukupno uplaćeno u 2010. godini 9.852,20 e.

Poštovani gospodine ministre,
Ovako restriktivna finansijska politika u odnosu na Savjete manjinskih zajednica je dovela u pitanje njihov rad i postavila smisao daljnjeg postojanja Savjeta u ovim uslovima.Razumijemo ekonomske teškoće države i nastojimo koliko je moguće da budemo razboriti, ali teško možemo razumjeti potrebu države da štedi tamo gdje je najtanje. Jer sa1196 eura koliko je iznosila poslednja uplata svako razuman zna da se ne može ništa valjano uraditi.

Poštovani gospodine ministre,
Cijeneći vašu volju , potrebu i dužnost da pomognete rad Savjeta , uvjereni smo da će te o ovom problemu upoznati nadležne državne organe , učiniti sve, da ako je nemoguće da nam se isplate zaostala potraživanja, da finansiranje Savjeta u budućnosti bar bude u onom iznosu koji omogućava njihovu normalnu i nesmetanu aktivnost.

Uto ime primite izraze našeg iskrenog poštovanja i uvažavanja,

Predsjednici nacionalnih savjeta:

Albanski nacionalni savjet
Bošnjački nacionalni savje
Hrvatski nacionalni savjet
Muslimanski nacionalni savjet
Romski nacionalni savjet
Srpski nacinalni savjet

Poslednja izmjena srijeda, 09 Maj 2018 09:59
  1. Novosti
Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 229 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 165 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 193 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 296 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 94 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 172 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 203 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 82 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 196 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 456 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 197 Predsjednik