OKRUGLI STO "Nacionalni identitet Muslimana Crne Gore"

Objavio/la  Jun 23, 2018

U salonu hotela Podgorica održan je okrugli sto na temu "Nacionalni identitet Muslimana Crne Gore". Nosilac istoimenog projekta je dipl. pravnica Enisa Birno, a Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore suorganizator. Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore. 

Uvodno izlaganje iznijela je Enisa Birno, nosilac projekta, koja je sažeto objasnila suštinu okupljanja. Nakon uvodnog izlaganja riječ je dobio Prof. dr Jovo Medenica na temu Afirmacije i razvoja proučavanja identiteta Muslimana u Crnoj Gori. Sabrija Vulić, predsjednik Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore suorganizatora projekta, svoje izlaganje dao je na temu Crnogorskih Muslimana. Najmlađi učesnik okruglog stola Asmir Pućurica, apsolvent Pravnog fakulteta, predstavio je svoj tekst koji je objavljen na sajtu Crnogorske etničke zajednice u Australiji pod nazivom "Muslimani svoji na svome". Stevan Kandić, izvršni direktor istraživačke agencije De Facto Consultancy, u svom izlaganju prikazao je rezultate istraživanja o stavovima pripadnika islamske vjeroispovjesti u kom je sprovodjeno kvalitativno istraživanje u tri crnogorska grada: Plavu i Rožajama i Baru. Mr Kadrije Kurpejovića, generalni sekretar Savjeta muslimana Crne Gore, govorio je na temu "Ekonomskog, socijalnog i društvenog statusa Muslimana Crne Gore". Mr Samir Hadžić osvrnuo se na  "Ulogu, izazove i znažaj Crnogorskih Muslimana na putu evropskih, evroatlanskih i evroazijskih integracija". Red. Prof. Muzičke Akademije na Cetinju Senad  Gačević govorio je nešto više o "Muzičkoj tradiciji Muslimana Bjelopoljskog kraja", time predstavljajući i kompakt disk „Muslimanska muzička tradicija Bijelog Polja” koji je jedan od rezultata etnomuzikološkog istraživanja, u okviru njegovog izlaganja pažnju učesnika okruglog stola zavrijedio je Fahrudin Bako Dizdarević, izvodeći jednu od pjesama na sazu.Publicista Branko Koprivica u svom izlaganju predstavio je Andriju Luburića kao sakupljača epskih pjesama Muslimana. Na temu "Zablude oko pitanja identiteta" govorio je prof. Ersan Spahić. Na samom kraju okruglog stola govorio je prof. Mahmut Metanović o "Istorijuskom razvoju Mrkojevića".

Sva izlaganja biće publikovana u specijalnoj brošruri koja će biti naknadno objavljena.

E.S.

 

 

Poslednja izmjena subota, 23 Jun 2018 17:27
  1. Novosti

Kontakt

Mar 26, 2018 26 Kontakt

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 38 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 51 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 109 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 22 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 49 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 61 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 18 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 62 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 104 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 31 Predsjednik

Predsjednik

Mar 26, 2018 116 Predsjednik

Organi Savjeta

Mar 26, 2018 117 Organi savjeta