Saopštenje sa elektorske skupštine Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore

Objavio  Dec 03, 2017

U Podgorici je u nedelju, 03.decembra 2017, održana elektorska skupština III saziva Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore. U radu Elektorske skupštine učešće je uzelo 30 elektora, koliko ih se i prijavilo na Javni poziv.

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore sproveo je sve aktivnosti u vezi sazivanja elektorske skupštine i izbora članova Savjeta u skladu sa Zakonom o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 031/06 od 12.05.2006, 051/06 od 04.08.2006, 038/07 od 22.06.2007, Službeni list Crne Gore", br. 002/11 od 12.01.2011, 008/11 od 04.02.2011, 031/17 od 12.05.2017) i Pravilima za izbore članova savjeta manjinskih naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice („Službeni list Crne Gore”, broj 58/17 od 22.09.2017.godine).

Izborna komisija Savjeta je dana 17.11.2017.godine,  shodno članu 10 stav 3 Pravila utvrdila Spisak elektora od  30 članova, kao i dva člana po funkciji, koji ispunjavaju  propisane uslove predviđene čl. 4, 5, 7 i 8 ovih Pravila.

 Nakon pozdravne riječi, usvajanja dnevnog reda, usvajanja Poslovnika o radu elektorske skupštine za izbor članova  Muslimanskog savjeta u Crnoj Gori, izbora verifikacione komisije, konstatovanja kvoruma za rad pristupilo se glasanju. Od 30 prisutnih elektora 29 se kandidovalo za članove Savjeta.

 

Sve odluke usvojene su jednoglasno i bez primjedaba.

Konstitutivna sjednica zakazana je za 09. decembar 2017.godine.

Poslednja izmjena cetvrtak, 13 Septembar 2018 11:50
  1. Novosti
Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 212 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 158 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 176 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 282 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 86 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 160 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 189 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 75 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 182 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 422 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 185 Predsjednik