Saopštenje sa elektorske skupštine Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore

Objavio  Dec 03, 2017

U Podgorici je u nedelju, 03.decembra 2017, održana elektorska skupština III saziva Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore. U radu Elektorske skupštine učešće je uzelo 30 elektora, koliko ih se i prijavilo na Javni poziv.

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore sproveo je sve aktivnosti u vezi sazivanja elektorske skupštine i izbora članova Savjeta u skladu sa Zakonom o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 031/06 od 12.05.2006, 051/06 od 04.08.2006, 038/07 od 22.06.2007, Službeni list Crne Gore", br. 002/11 od 12.01.2011, 008/11 od 04.02.2011, 031/17 od 12.05.2017) i Pravilima za izbore članova savjeta manjinskih naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice („Službeni list Crne Gore”, broj 58/17 od 22.09.2017.godine).

Izborna komisija Savjeta je dana 17.11.2017.godine,  shodno članu 10 stav 3 Pravila utvrdila Spisak elektora od  30 članova, kao i dva člana po funkciji, koji ispunjavaju  propisane uslove predviđene čl. 4, 5, 7 i 8 ovih Pravila.

 Nakon pozdravne riječi, usvajanja dnevnog reda, usvajanja Poslovnika o radu elektorske skupštine za izbor članova  Muslimanskog savjeta u Crnoj Gori, izbora verifikacione komisije, konstatovanja kvoruma za rad pristupilo se glasanju. Od 30 prisutnih elektora 29 se kandidovalo za članove Savjeta.

 

Sve odluke usvojene su jednoglasno i bez primjedaba.

Konstitutivna sjednica zakazana je za 09. decembar 2017.godine.

Poslednja izmjena cetvrtak, 13 Septembar 2018 11:50
  1. Novosti
Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 107 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 128 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 216 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 57 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 115 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 138 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 50 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 133 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 288 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 110 Predsjednik

Potpredsjednici

Mar 26, 2018 250 Potpredsjednici