SABRIJA VULIĆ NA ČELU SAVJETA MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE

Objavio  Jun 22, 2008

Podgorica (MINA) - Savjet muslimanskog naroda Crne Gore konstituisan je juče u Podgorici, a za prvog predsjednika izabran je novinar Sabrija Vulić.
“Muslimani u Crnoj Gori konačno su, pored Matice Muslimanske, dobili još jednu instituciju koja će brinuti o očuvanju njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta u matičnoj državi Crnoj Gori. Naše prioritetne aktivnosti biće vezane za oblasti obrazovanja, kulture, istorije i poboljšanje društveno-političkog statusa Muslimana u Crnoj Gori, a sve u smislu približavanja naše zemlje evropskim standardima”, rekao je Vulić.

Za potpredsjednike su izabrani Fahrudin Dervišević iz Plava i Semir Smaković iz Podgorice, dok će funkciju Sekretara obavljati Bajram Bikić iz Bijelog Polja, saopšteno je nakon sjednice Savjeta koji ima 25 članova.
Usvojen je Statut i Poslovnik o radu i izabran Izvršni odbor Savjeta u kome su pored predsjednika i sekretara Suada Begović, Mithat Hodžić, Mustafa Kalamperović, Suad Katana i Kadrija Kurpejović.
Navodi se da je sve aktivnosti oko pripreme i organizovanja Savjeta obavila Matica muslimanska Crne Gore na čelu sa predsjednikom Avdulom Kurpejovićem.

Poslednja izmjena srijeda, 11 Jul 2018 16:09
  1. Novosti
Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 229 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 165 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 193 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 296 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 94 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 172 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 203 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 82 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 196 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 456 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 197 Predsjednik